Heritage of Wales News announced today that the Festival of British Archaeology will be celebrated at Aberystwyth Castle and Ceredigion Museum this weekend (28-29 July).
 
Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gorau sy’n digwydd ym maes archaeoleg ym Mhrydain. Wedi’i threfnu gan Gyngor Archaeoleg Prydain, mae’r ŵyl yn cynnwys cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled gwledydd Prydain o’r 14 i’r 29 o Orffennaf 2012 sy’n dathlu archaeoleg i bawb. Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Ceredigion yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal digwyddiad yng Nghastell Aberystwyth gyda chymorth Cynnal y Cardi. Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos yr 28 a’r 29 o Orffennaf a bydd yn dathlu ysbryd Canoloesol y castell yn ogystal â thref glan môr Fictoraidd ac Edwardaidd Aberystwyth.

Dyma’r ŵyl gyntaf o’i bath i gael ei chynnal yng Ngheredigion a bydd yn galluogi pawb i ddarganfod mwy am eu treftadaeth leol ac yn datgelu gorffennol cyfoethog Aberystwyth. Cynhelir y digwyddiad ar diroedd Castell Aberystwyth a bydd yn rhoi cyfle i bobl gael profiad ymarferol o dechnegau archaeolegol, rhoi cynnig ar hen grefftau, a darganfod sut y gallant fynd ati i astudio eu treftadaeth eu hunain. Yn ystod y penwythnos fe fydd yr ymwelwyr yn gallu mynd i’r afael â gweithgareddau megis gwneud basgedi a thurnio, a bydd cyfleoedd i’r plant (neu oedolion!) wisgo a gwneud eitemau crefft y gallant fynd â nhw adref a’u cadw.

 
The Festival of British Archaeology celebrates the best of British archaeology. This Council of British Archaeology extravaganza includes hundreds of events being held across Britain from the 14 – 29 of July 2012 celebrating archaeology for all.  Dyfed Archaeological Trust, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and Ceredigion Museum are working together to hold the event at Aberystwyth Castle with the support of Cynnal y Cardi.  The festival will be held on the weekend of the 28 and 29 of July and will celebrate the Medieval spirit of the castle as well as the Victorian and Edwardian seaside resort of Aberystwyth.

This will be the first festival of its kind held in Ceredigion and will enable everyone to discover more about their local heritage and showcase Aberystwyth’s rich past.  Held in Aberystwyth Castle grounds the event will provide an opportunity for people to have a hands-on experience of archaeological techniques, have a go at heritage crafts and to find out how they can get involved in exploring their own heritage. During the weekend there will be numerous opportunities for visitors to try their hands at activities such as basket weaving, woodturning and plenty of chances for the kids (or adults!) to dress up and make crafts which they can take home and keep.

 
Details of the event here