The Western Brecon Beacons: The Archaeology of Mynydd Du and Fforest Fawr
by David K Leighton
 
Mae arolwg newydd wedi datgelu hanes rhan allweddol o uwchdiroedd Cymru yn ne canolbarth Cymru. Mae rhan orllewinol Bannau Brycheiniog yn ymestyn o Dalsarn yn y gogledd i Benderyn yn y de, ac o Frynaman yn y gorllewin i Heol Senni yn y dwyrain. Yn y 270 o gilometrau sgwâr o dir sy’n ffurfio uwchdiroedd y Mynydd Du a Fforest Fawr ceir olion archaeolegol gwych yn ymwneud ag anheddu, ffermio, claddu, defodau a diwydiant sy’n rhychwantu sawl mileniwm ac sy’n taflu goleuni hynod o bwysig ar sut y bu i genedlaethau o bobl oroesi yn y dirwedd ddi-ildio hon.
 
A new survey has uncovered the history of a key area of the Welsh uplands in central south Wales. The Western Brecon Beacons stretches from Talsarn in the north to Penderyn in the south, and from Brynaman in the west to Heol Senni in the east. Within the 270 square kilometre range of the uplands of Mynydd Du and Fforest Fawr are some of the finest archaeological remains relating to settlement, farming, burial, ritual and industry spanning several millennia, and offer a fascinating insight into how generations of people survived in this harsh landscape.
 
More here.